Rođena je 1913. godine u selu Zabrđu kod Andrijevice, od oca Vukašina Bakića i majke Jele, rođene Zečević iz Vinicke kod Berana. Osnovnu školu i višu realnu gimnaziju završila je u Beranama 1933. godine. Pravni fakultet u Beogradu, kao student generacije, završila je u rekordnom roku. Po završetku studija bila je postavljena u Sreskom sudu u Beranama na dužnost sudijskog pripravnika, a 1940. godine na istu dužnost u Pljevljima, potom u Istoku (Metohija). Ratne godine je provela u selu Buču kod Berana, pošto je bila udata za sudiju Nikolu Mikovića, ratnog četničkog komandanta, ubijenog 1945. godine negdje u Sloveniji, prilikom četničke odstupnice. Po oslobođenju, bez obzira na muževljevu prošlost, Jasna je postavljena 1948. godine, zbog izuzetnog pravničkog znanja,na dužnost pravnog savjetnika u Ministarstvu pravde Republike Crne Gore na Cetinju, potom u Ministarstvu trgovine.

Opširnije...

Zabilježio književnik Ratko Deletić 1996. godine, urednik Izdavačke kuće "STUPOVI" iz Andrijevice, koja je izdala knjigu "Na vrelima Komova" Vukajla Vojvodića

Vukajlo Spasojev Vojvodić (1880-1957) iz Konjuhe, opština Andrijevica, opismenio se u svom rodnom mjestu. Završio je artiljerijsku školu 1907. godine u Nikšiću i bio proizveden u vodnika. Raspisom Ministarstva vojske Crne Gore pozvan je u drugu i četvrtu diviziju da obučava regrute i podoficire. Godine 1912. priključuje se brigadnoj brdskoj bateriji kao topovođa (komandir voda) i dobija sablju i vodnički grb.

Opširnije...

Zabilježio Marko P. Cemović (1874-1941), političar, diplomata i publicista

Iz njegove taktike da spasava Srbe pd Turaka na sudu karakterističan je ovaj slučaj. U Beranama htjeli su turski vojnici da nasrnu na srpske žene. Jako Kuč, mlad momak, pucao je iz revolvera na askera i jednoga ubio. Raja da ubije "carskoga sina" u gradu, to je izgledalo nemoguće čudo a smrtna kazna prema zločinu - ništavna.

Opširnije...

Godine 1925. kralj Aleksandar posjetio je Berane i tom prilikom, u pratnji vasojevićkih prvaka, i nemanjićku lavru, manastir Đurđeve Stupove, zadužbinu župana Prvoslava, sina velikog župana Tihomira a sinovca Svetog Simeona Nemanje, sjedište jedne od prvih episkopija, koju je osnovao 1219. godine Sveti Sava, po dobijanju autokefalnosti za srpsku crkvu.

Ispred manastira kralja je dočekala i kaluđerska bratija na čelu sa igumanom Josifom (Lekićem), rodom iz Kralja.


Dok je kralj Aleksandar sa posebnim zanimanjem razgledao zdanje, pomno slušajući o istorijatu manastira, iguman Josif je rekao kralju:

- Veličanstvo, i vaši preci su iz mojih Kralja, iz Vasojevića.

Opširnije...

Po oslobođenju Berana u balkanskom ratu 1912. godine, od strane Prve donjovasojevićke brigade, brigadir Janko Vukotić, sa Police, gdje mu se nalazio Štab, nekoliko puta je upozoravao vojvodu Lakića Vojvodića:
- Nemoj dopustiti za živu glavu da nikakav vojnik uđe prijed mene u varoš...jer ja i taj ne bi trebalo da se gledamo.

Ali, bučičko-vinicki bataljon komandira Mila Saičića ušao je u Berane prije nego što je stigla glavnina Istočnog odreda sa komandantom Jankom Vukotićem. Kada je stigao u grad, došlo je do vrlo neprijatnog susreta između njega i komandira Saičića, koji je mogao imati tragične posledice.

Opširnije...