Mitar Bakić je rođen 1852. godine u selu zabrđu kod Andrijevice, u kući, koja potiče od vasojevićkog bratstva Novakovića, od oca Zarije, čuvenog junaka i plemenskog kapetana, i majke Marte, rođene Asanović. Osnovnu školu i Bogosloviju završio je na Cetinju, kao najbolji đak prve generacije. Školovanje nastavlja na Duhovnoj akademiji u Kijevu.

Naime, po završetku trećeg razreda Duhovne akademije, nakon izbijanja Nevesinjske puške i crnogorsko-turskih ratova 1876-1878., u kojima je učestvovao i bio pisar u štabu vojvode Miljana Vukova, nastavio je školovanje u Petrogradu, i studije završio 1877. godine. Naredne godine, na ruskom jeziku, objavio je dvije knjige: "Crna Gora pod upravom vladika" i "Crna Gora najnovijeg vremena", sa podnaslovom "Danilo Prvi, knjaz i gospodar slobodne i nezavisne Crne Gore i Brda", upoznavši rusku intelektualnu javnost sa malom pravoslavnom knjaževinom na Balkanu.

Opširnije...

Reformator srpskog jezika i pravopisa, pisac, pjesnik, skupljač epskih pjesama. Porijeklo vodi iz sela Lopate (Lijeva rijeka) odakle su se Karadžići izselili u Drobnjak.

U selu lopate, iza brda Ivovika je izvor vode koji nosi ime Karadžića. Ovdje su Karadžići živjeli više od 160 godina, pa su se morali pred turskom najezdom povući prema Drobnjacima i dalje. U podnožju Ivovika i sada se nazire kućište Karadžića. Kazu da je Vuk Stefanović Karadžić poslednji put bio u svojim Lopatama 1860. god.

Crnogorski vojvoda i sin jednog od najznamenitijih crnogorskih vojvoda, Miljana Vukova Vesovica.

Rodjen je u selu Lopate, u Lijevoj Rijeci, 1852. godine. Bio je prvi diplomirani pravnik iz Crne Gore i ministar inostranih poslova Crne Gore.

Mojsije Zečević je rođen 1780 godine u Vinickoj (Berane). Preminuo 1850. godine i sahranjen ispred manstira Djurdjevi Supovi, gdje je i stolovao.

Mojsije je bio svetovni i duhovni vladar plemena Vasojevića s kraja 18. i početkom 19. vijeka. Uz Petra I i Petra II Petrovića Njegoša bio je jedna od najznačajnijih ličnosti Crne Gore. Zajedno sa Petrom I Petrovićem radio je na oslobođenju crnogorskih plemena, vraćanju islamiziranih Srba u pravoslavnu vjeru.

Njega je Petar Prvi imenovao da ga zamjenjuje u „stolici“ dok dođe mladi Rade Tomov na prijesto. A kada je došao, Mojsije je „odlučno stao uz mladog Njegoša kome su osporavali pravo na prijesto“.

Opširnije...

Narodni književnik i vojskovođa iz plemena Kuči. Takođe mu je bila ponuđena i kneževska titula koju je on odbio.

Svoj književni rad Marko Miljanov je smatrao svojim posljednjim i glavnim životnim zadatkom.

Napisao je djela: Primjeri čojstva u junaštva, Pleme Kuči, Život i običaji Arbanasa.