Komovi imaju veoma razgranato razvodje mnogih rječica, potoka, potočića koje teku sa ove planine prema Tari i Limu . Zbog broja izvorišta, rječica i potočića, (mještani okolnihn sela tvrde da ih ima preko sedam stotina) Komovi su, bez sumnje, jedan od najvećih hiroloških čvorova na Balkanu, a možda i u Evropi. Izdvajaju se i po tome što su neki izvori, poput izvora na Carinama, Crnih izvora na Rogamu i izvora na Iglenovu polju, na najvećoj nadmorskoj visini u Evropi.

Rijeka Lim predstavlja najveću pritoku Drine. Gornji deo sliva pripada Republici Crnoj Gori, dok srednji i donji deo sliva pripadaju delom Republici Srbiji i Bosni i Hercegovini (Republika Srpska). Slivna porvšina Lima iznosi 5 785 km2 (od čega 115 km2 pripada Albaniji).

Značajnije pritoke Lima su: Zlorečica, Šekularska, Ljuboviđa, Lješnica, Bjelopoljska Bistrica, Mileševka, Bistrica i njegova najveća pritoka, Uvac.

Lim izvire u predelu Maglića (2 141 m), protiče kroz najseverniji deo Albanije, potom ponovo kroz Crnu Goru pod imenom Grnčar. Spajanjem reka Grnčar i Vruje, koja izvire ispod Prokletija, nastaje reka Ljuča koja utiče u Plavsko jezero.

Opširnije...

Rijeka Tara poznata kao „SUZA EVROPE“ nastaje ispod Komova i u njenom slivu su tri rijecne mreže koje spadaju u rejon Komova.

Prvi sliv čine potoci i rijecice koji se slivaju u riječnu mrežu Veruše koja sa drugom riječnom mrežom.Opasanicom čini rijeku Taru. Treća i najveća riječna mreža je ispod Komova.

Kristalno čista, tirkizne boje reka Tara je  sa svojim malim ali mnogobrojnim pritokama stvorila rečni tok dužine 149 km i usjekla najdublji i naljlepši kanjon u Evropi i drugi u svijetu. Kanjon dužine 96 km na pojedinim mjestima dostiže do 1300 m visine i predstavlja jedinstven rezervat biljnog i životinjskog sijeveta i istovremeno je najveći rezervoar pitke vode u Evropi.

Rijeka Tara je i granična linija između Bosne (Republika Srpska) i Crne Gore. Na Šćepan Polju Tara se spaja sa rekom Pivom stvarajući novu reku, Drinu.

Rijeka Perućica nastala je od brojnih komskih riječica i potoka i jedinstvena je po svojim brzacima i bistini vode koja je, prema predanju izbjelila i košulju Svetog Save. Legenda kaze da je u davna vremena ovim krajem hodio Sveti Sava. Kad je u bistoj vodi oprao svoju košulju... O kako se začudio Sveti Sava?! Bože, i svi sveci sa Tobom, voda samo voda, ništa više a košulja čista, bijela kao snijeg cijelac sa najvišeg komskog vrha.

Opširnije...

Reka Perućica i Kuckaja u selu Djulićima, grade Zlorečicu, bistru i studenu rijeku koja se u starim rukopisima pominje kao dobra rijeka . Kako je onda postala zla ...

Legena kaže izato što je "ubila" dvoje mladih koji se mnogo volješe. Mještani pak nazvaše je zlom jer  ili pomahnita od jesenjih kiša, nadodje, mutnu pjenu valja i sve pred sobom nosi.

Opširnije...