Zabilježio Marko P. Cemović (1874-1941), političar, diplomata i publicista

Iz njegove taktike da spasava Srbe pd Turaka na sudu karakterističan je ovaj slučaj. U Beranama htjeli su turski vojnici da nasrnu na srpske žene. Jako Kuč, mlad momak, pucao je iz revolvera na askera i jednoga ubio. Raja da ubije "carskoga sina" u gradu, to je izgledalo nemoguće čudo a smrtna kazna prema zločinu - ništavna.

 

U hućumatsku izbu, pod najstrožijom stražom, bio je zatvoren mladi junak. Ivan ulazi u zatvor i nemilosrdno tuče čibukom Jaka; tuče, psuje i viče da se ceo humćat slegao pred zatvorom. Sad on poteže revolver da bajagi ubije Jaka. I dalje, do kraja ne da da drugi sud sudi "njegovu srpsku pogan" osim njega i to da ga ubije svojom rukom. Neće on da mu na "njegovu poganu srpsku stoku" ostane mrlja krvi od carskog sina. I Turci i Srbi odlično su znali, da mu je ovaj mladi junak sad draži od rođenih sinova. Blagodareći ovakvom njegovom držanju, kao i tome što je kajmakan i komandant mesnog garnizona Hamid-beg bio Kuč - Jako je spasen.

 

Milutin Osmajlić