Kao zemlja koja pretenduje da igra značajnu ulogu na evropskoj turističkoj karti i koja se deklarativno opredjeljuje za održivi ili eko turizam, Crna Gora pocinje da prati  svjetske trendove i u svoju ponudu, mada još uvijek, stidljivo, uključuje i aktivni odmor a u okviru njega i planinarenje.  

Na Komovima je iz godine u godinu sve više planinara, ne samo iz  Crne Gore, Srbije i okolnih zemalja, već i iz Njemačke, Austrije... U sklopu najave nove turističke ponude u Crnoj Gori, a to su njene netaknute ekološki čiste planine,  već nekoilko puta je u organizaciji Planinarskog saveza Crne Gore i drugih turističkih organizacija i pojedinaca, crnogorske planine organizovano pohodili grčki, češki i austrijski zaljubljenici u netaknutu prirodu koja je, prije svega, na Komovima, neponovljiva.