Reformator srpskog jezika i pravopisa, pisac, pjesnik, skupljač epskih pjesama. Porijeklo vodi iz sela Lopate (Lijeva rijeka) odakle su se Karadžići izselili u Drobnjak.

U selu lopate, iza brda Ivovika je izvor vode koji nosi ime Karadžića. Ovdje su Karadžići živjeli više od 160 godina, pa su se morali pred turskom najezdom povući prema Drobnjacima i dalje. U podnožju Ivovika i sada se nazire kućište Karadžića. Kazu da je Vuk Stefanović Karadžić poslednji put bio u svojim Lopatama 1860. god.