Rogam je velika travnata udolina na sjeverozapadnom dijelu Ljevorečko-Kraljskog Koma koja je nastala od ogromnih ledničkih jezera koja su otekla niz dolinu rijeke Crnje.

Rogam zato ima oblik amfiteatra uzdignutog iznad pučine gustih šuma Crnje sa sjevera i Margaritske rijeke sa zapada. Ovim krajem dominira kameni rog koji se zove Rogamski vrh Po tom rogu Rogam je i dobio naziv, mada ima i tumačenja da je na Rogamu (brdo sa metehom) nekada neko orao njive koje se danas zovu oranice.

 

Rogamski vrh čini medju sa Kučima i visok je 2.303. metra. Po kazivanjima lokalnog stanovništva Rogam i Margarita su nekada pripadali Piperima, pa u Piperima i danas postoji mjesto Rogami. Margarita pripada Vasojevićima, dok Rogam jednim dijelom pripada Kučima, a većim dijelom Vasojevićima. Misli se da su Rogam i Margaritu Piperi otudjili verovatno  prodajom, ili u medjusobnim borbama.

Rogam je, inače, omiljeno sastajalište Kuča i Vasojevića (Ljevorečana i Kraljana). Ovdje  se organizuju brojna sportska nadmetanja, zakazuju ljubavni sastanci, jer se bujnoj  i mekoj travi i predivnom pogledu sa Bila Rogama ne može odoljeti, baš kao ni lijepim djevojkama i momcima koji pjevaju "Vasojevko ispod Koma, skoro ću te vodit doma..."