Rajova Rijeka izvire ispod planine Lise, tačnije ispod Slatinskog katuna, formirana od tri komska potoka. Sa desne strane u Rajovu Rijeku uliva se mnoštvo izvora i manjih potoka: Brestov Do, Vranjak,Vrelo,Laz, Žunjački Potok, Jagodnjak, Ravni Lom, Jelar, Trešnjevička reka, Laništski i Ornički potok. Sa leve strane: Parlog, Laščić, Radmilički Potok, Bakin Potok, Gnjili Potok i Suvi potok.

 

U gornjem toku je strma sa dva vodoskoka, usečena izmežu Žunjaka i Dobrog Rta, dok se u srednjem toku širi, počevši od Lugova i sa leve i desne strane pravi manje i veće aluvijalne ravni, da bi od vodenice Labovića, nestalo aluvijalnih ravni i ponovo usečena tekla ka Dubokalju, gde gubi svije ime i dalje teče pod imenom Kraštica.

Izvor: Goran i Darko Rajović