Štavna je visoravan Božićkog Koma koja je, nakon zimskih dana od rana proleća do narednog snijega, prekrivena zelenom travom. Ova riznica ljepote  ime je dobila po travi štavnju koja raste po obodim Štavne u hladovini  i oko potoka i bere se kao zelje za pravljenje veoma ukusne pite zeljnice...

Štavna je izuzetno posećena visoravan i planinari, ali i mještani posjećuju je najradije preko proletnjih i letnjih vikenda  kada se ovdje, naročito u ljetnjim mjesecima  kada zaravan sa hladnim izvorima i zelenilom oživi od graje djece i veselih razgovora posjetioca.

 

Na Štavnoj su smještena tri katuna - Božićki, Vulića katun i Kobildo, gdje izdižu isključivo Vasojevići.

Iz ovog zelenog raja ka rijeci Ljubaštici spušta se strmo gusta šuma borova, smrče i jele. Štavnjačka kosa je inače, razvodje izmedju dva rječna sliva Tare i Lima.