Lovni turizam na Komovima  praktično ne postoji. Mada Komove zovu i "eldorado"  divljači, rijetki su organizovani lovovi  na komovskim visovima i udolinama koje su bogate  rijetkim vrstama  divljači za šta su dobro  znali još i Nemanjići koji su specijalno dolazili  u lov  na Komove.

Uprkos svim pogodnostima,  prije svega činjenici da je  lov na vukove, lisice i zečeve, koji je i najčešći a dozvoljen  je preko cijele godine, dok je lov na medvjede i divlje svinje sezonski, na komovskim visovima, lovci su "na sreću divljači" rijetkost.