Proglasivši samostalnost i ujedinjenje sa Crnom Gorom, vasojevićki glavari su 1857. godine, u manastiru Đurđevi Stupovi, osnovali svoju Vladu, u narodu poznatu kao "Vasojevićki sud". Kapetani su imali svaki svog pisara, a Vlada svog pisara i svog sekretara. Miloš Vuković - Guberinić, potpisivao se i Milošević, iz Konjuha, bio je njen prvi sekretar. Sjedište suda je bilo u manastiru Đurđevi Stupovi, gdje se i sudilo i vladalo. Presude su potpisivali aktuelni vasojevićki vojvoda, iguman manastira i sekretar.
Sud je, ustvari,  svojim radom nastavio kontinuitet iz davnih vremena. Takav sud, sa stalnim sudikom, postojao je u starom manastiru Šudikova ( po sudiku - sudiji), po kome je manastir i dobio ime.

Milutin Osmajlić