Sve dok nije počela intenzivna gradnja i dok živelo sa prirodom u skladu, šume Pecke,Crnje i Ljubaštice su nazivane  prašumama. Nisu bile dirnute.

 

Danas je to ime i zaboravljeno i to ne bez razloga, jer neplanska seča šuma osiromašila je ovdje i teško povrijedila prirodu. Da su ove šume očuvane, piše Bogdan Labović, danas bi bile specifičnost i kuriozitet  Evrope.Tu su raznovrsna stbla bukve, smrče, javora,gorskog javora,kleke. Iznad pojasa bukove i četinarske šume diže se bor krivulj,a na nekim mjestima i munika i molika.Sa južne strane Božičkog Koma nalazi se čitavi kompleks borove šume koja s zove Borovi pod.