Poveo Savo Novičin konja na Pazar u Andrijevicu. Došao Turčin iz Plava na pazar, dopao mu se konj i hoće „pošto poto“ da ga kupi.
-Boga´ti, ima li ovaj konj kakve mane?-upita Turčin Sava.
-Zakleću ti se pred dva Srbina i dva Turčina da mu je jedina mana što neće uz drvo- reče Savo ozbiljno.
Turčin odgovor shvati kao šaljivu pohvalu konja, plati koliko mu je Savo tražio, uzjaha konja i pođe preko mosta na Zlorečici, koji je bio napravljen od tesanih bukovih stabala. Kad dođe do mosta, konj naglo stade kao ukopan i ni makac. Nije htio preko mosta. Turčinu tek sada bi sve jasno. Zaobiđe most, nagna konja te pregazi Zlorečicu i nastavi put za Plav.