Ovu anegdotu je zabilježio Dragiša Boričić, u svojoj knjizi "Ispod Komova", objavljenoj u Skoplju 1929. godine.

"Pošli na Cetinje Zarija Protić i Zarija Bakić (prvaci svoga kraja) da se sude s vojvodom Miljanom oko nečega. Miljan se ne desio tu, pa Knjaz reče da se pričeka dok dođe vojvoda, pa da se sudi. Pričekaše. Jedno poslije podne, kada su oba Zarije, i Crnogorci, bili oko Knjaza, pred dvorcem, stiže vojvoda Miljan na konju. Kad dođe blizu gospodara, zastade... Kad viđeše dva Zarije... oba pođu vojvodi u susret, prihvate mu konja: pitaju se sa njime kao da nijesu zavađeni.
- Šta učiniste ono? - upita ih knjaz zatim.
- Sretosmo svoga vojvodu - odgovore mu oni.
- Pa vi ste došli da se sudite sa njime?
- Jeste, ali ko je čovjek treba mu čast ukazati kao čovjeku - rekoše oba Zarije".

 

Milutin Osmajlić